پرسش و پاسخ

عنوان سوال پایه تحصیلی رای ها بازدید پاسخ ها
6 ماه پیش توسط Dr.salari به روز شد

سلام ببخشید من 4شنبه کتاب زیست نهم را سفارش دادم کی به دستم می رسد

پایه نهم
1
رای
101
دیدگاه ها
1
پاسخ
1 سال پیش توسط محمدمهدی باقرزاده به روز شد

کدام مسیر، برای هورمون گاسترین صحیح می باشد؟ الف- سلولهای لایه مخاطی معده _ مویرگهای ...

همه پایه ها
3
رای
160
دیدگاه ها
7
پاسخ می دهد
1 سال پیش توسط کیارش عامری به روز شد

گروهی از گویچه های موجود در خون که …………………….. الف- توانایی عبور از فاصلۀ بین ...

همه پایه ها
7
رای
253
دیدگاه ها
13
پاسخ می دهد
1 سال پیش توسط کیارش عامری به روز شد

در فردی که گویچه‌های قرمز به مقدار بیشتر از حد معمول تخریب می‌شوند، با قاطعیت ...

همه پایه ها
7
رای
196
دیدگاه ها
10
پاسخ می دهد
1 سال پیش توسط کیارش عامری به روز شد

در دستگاه تنفس انسان عموماً، …………….. الف- بخش هادی، از مجاری تنفسی تشکیل شده است ...

همه پایه ها
7
رای
183
دیدگاه ها
11
پاسخ می دهد
1 سال پیش توسط کیارش عامری به روز شد

گزینه صحیح را انتخاب کنید. و علت انتخاب خود را توضیح دهید. کدام عبارت به ...

همه پایه ها
9
رای
169
دیدگاه ها
11
پاسخ می دهد
1 سال پیش توسط کیارش عامری به روز شد

گزینه صحیح را انتخاب کنید. و علت انتخاب خود را توضیح دهید. در یک یاخته ...

همه پایه ها
12
رای
342
دیدگاه ها
13
پاسخ می دهد

ورود به انجمن پرسش و پاسخ