زیست کاپ دهم 4

در فردی که گویچه‌های قرمز به مقدار بیشتر از حد معمول تخریب می‌شوند، با قاطعیت می‌توان گفت میزان کدام مورد زیر در بدن پایین می‌آید؟

الف- ذخیرۀ آهن در اندام سازندۀ HDL و LDL

ب- مصرف ویتامین B12 در مغز استخوان 

ج- میزان تجزیۀ گلیکوژن به واحدهای سازنده

د- قطر حفرۀ داخلی سرخرگ های کوچک

ارسال شده توسط : Dr.salari
پرسیده شد در : اردیبهشت 3, 1402 19:30

پاسخ ها :

0
گزینه د
ارسال شده توسط : kiaarash
ارسال شده در : اردیبهشت 9, 1402 11:42
0
گزینه د صحیح گزینه های دیگر ممکن است صحیح باشد ولی گزینه (د) با قاطعیت صحیح است
ارسال شده توسط : علی رضا باوقار زعیمی
ارسال شده در : اردیبهشت 6, 1402 19:22
1
الف:غلط ، با کم شدن گلوبول های قرمز و تخریب آنها میزان ذخیره آهن در کبد بالا می رود ب:غلط ، زیرا وقتی گلوبول قرمز کم میشود مصرف این ویتامین بالا می رود تا در مغز استخوان گلوبول بسازد ج:غلط ، واحد های سازنده گلیکوژن ، گلوکز هستند و ربطی به گلوبول قرمز ندارند د: درست
ارسال شده توسط : محمدمهدی باقرزاده
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 18:35
2
پاسخ صحیح گزینه: ج در فردی که گویچه های قرمز بیشتر از حد معمول تخریب می‌شوند، اکسیژن رسانی به بافت ها کاهش می‌یابد؛ در صورت کاهش اکسیژن رسانی، تنفس یاخته ای به میزان کمتری انجام می‌شود؛ در این صورت نیاز کمتری به گلوکز است و میزان مصرف گلوکز حاصل از تجزیۀ گلیکوژن کاهش می‌یابد؛ بنابراین تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز هم کاهش می‌یابد!
ارسال شده توسط : Drsalari
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 18:23
1
گزینه د زیرا کاهش اکسیژن رخ می دهد و بنابراین حجم خون سرخرگ های کوچک کمتر می شود و همچنین از آنجا که گلبول قرمز 99درصد حجم خون را گرفته تخریب و کم شدن بیش از حد آن باعث و دلیل اصلی کم شدن قطر حفره می شود
ارسال شده توسط : ایلیا عباس نژاد
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 16:25
0
ب
ارسال شده توسط : حسن شوهانی
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 13:07
1
گزینه د
ارسال شده توسط : علیرضا لاهوتی نیا
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 11:56
1
د
ارسال شده توسط : ایلیا مشفقی
ارسال شده در : اردیبهشت 4, 1402 10:48
0
الف
ارسال شده توسط : ابوالفضل بحرینی
ارسال شده در : اردیبهشت 3, 1402 17:46
1
گزینه د => برای هر سه گزینه دیگر می‌توان گفت که هر اتفاق دیگری می‌توانسته اتفاق افتاده باشد اما برای د می‌توان با قاطعیت گفت که حداقل میزان انتقال مواد که سرخرگ های کوچک در آن نقش دارند کاهش یافته است
ارسال شده توسط : بردیا خلیلی
ارسال شده در : اردیبهشت 3, 1402 16:21

برای ارسال سوال یا پاسخ به سوالات کاربران باید به حساب کاربری خود وارد شوید.

ورود یا عضویت